Nasza oferta obejmuje
Realizacja oprogramowania autorskiego w Delphi na bazach MS-SQL

Realizacja oprogramowania autorskiego w środowisku WEB'owym na bazach My-SQL lub w Delphi na bazach MS-SQL, PostgreSQL

 

Zakres wykonywanych usług w zakresie projektowania i implementacji aplikacji i systemów bazodanowych:

- przygotowanie projektu systemu odpowiadającego wymaganiom klienta,

- określenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,

- analiza procesów biznesowych u klienta; realizacja projektu w środowisku programistycznym proponowanym przez klienta lub przez nas.

Wdrożenie systemu obejmuje:

- pomoc przy zakupie niezbędnego sprzętu do wdrożenia systemu,

- instalację niezbędnego oprogramowania do działania wdrożonego sprzętu:

- systemów operacyjnych,

- systemów baz danych,

- niezbędnych bibliotek.

- instalację wdrażanego systemu,

- przeprowadzenie szkoleń indywidualnych oraz grupowych w zakresie obsługi wdrażanego projektu.